Website Woordenboek


1. OPU = Ova Pick Up - proces van het opzuigen van de eicellen uit de eierstok
2. ET = EMBRYO-TRANSFER - proces van het plaatsen van een of meer embryo's in het
lichaam van de vrouw via dunne elastische katheter onder begeleiding van echografie.
3. Spermatozoa = sperma - mannelijke voortplantingscellen, mannelijk zaad
4. Oöcyt of ovocyt - eicel, vrouwelijke voortplantingscellen
5. Bevruchting - proces van een spermacel die de eicel penetreert
6. Ovulatie - proces van natuurlijke scheiding van het ei van de eierstok
7. Follikel - met vloeistof gevulde bubbel in de eierstok waar het ei zich bevindt
8. Zygote - het allereerste stadium van een embryo (1e uur), het stadium vlak nadat sperma en
eicel zijn samengegaan
9. Embryo - een zygote die zich deelt
10. IVF = In Vitro Fertilization - methode om het ei buiten het vrouwenlichaam te bevruchten
11. ICSI = Intra Cytoplasmatische Sperma Injectie - methode van bevruchting via injectie
met behulp van micro-manipulatie techniek
12. Blastomeer - een cel, deel van het embryo, nadat het zich begint te ontwikkelen (delen)
13. Cryoconservatie (cryopreservatie) - opslag van menselijke voortplantingscellen en embryo's in vloeibare stikstof bij minus 196 °C
14. Intra-uteriene inseminatie (IUI) - bevruchtingsmethode van spermastaal, plaatsen in
de baarmoeder (baarmoeder) via een plastic katheter
15. Katheter - zachte plastic smalle pijp, buisje

Русский: https://ivf-icsi-bg.ru

English: https://ivf-icsi.co.uk

Nederlands/Belgisch : https://ivf-icsi.be

Български: https://olimed-invitro.eu